Санхүү

Тендерийн хороо:

“Номин Холдинг” ХХК-ийн Тендерийн хороо нь 2014 оноос эхлэн өөрийн нэгдэлд хамаарах компаниудын захиалгын дагуу бараа, ажил, үйлчилгээг нийлүүлэх, түргэн шуурхай чанартай гүйцэтгэх иргэн, хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах, зохион байгуулах үйл ажиллагааг явуулж байна.

Тендерт оролцох:

"Номин Холдинг" ХХК-иас зарлагдсан тендерүүд нь оролцохыг сонирхсон хуулийн этгээд, хувь хүн хэн бүхэнд нээлттэй бөгөөд энэ холбоосоор хандаж, харилцагчаар бүртгүүлэх, тендерт цахимаар материалаа илгээж оролцох боломжтой.

Онцгой баримтууд

Тендерийн төрлүүд:

  • Бараа
  • Ажил
  • Үйлчилгээ/зөвлөх үйлчилгээ

Тендер сонгон шалгаруулалтын зарчим

  • Шударга өрсөлдөөнийг дэмжсэн
  • Нээлттэй
  • Ил тод
  • Түргэн шуурхай
  • Өндөр үр өгөөжтэй байх зарчмыг баримтлан ажилладаг