Номин Даатгал

Таны амар тайван амьдралын баталгаа
Санхүү

"Номин Даатгал" ХХК нь 2001 оноос эхлэн даатгалын зах зээлд 21 жилийн турш тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, өдгөө Монгол улсын бүх аймагт 24 салбар, Улаанбаатарт 4 салбар, 9 даатгалын үйлчилгээний төв, 200 гаруй төлөөлөгч, 30 гаруй даатгалын төлөөлөгчдөөр дамжуулан сайн дурын болон албан журмын даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ хүргэж байна.

Бид бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ иргэд болон байгууллага, харилцагчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн тогтмол сайжруулж, техник технологи, үйл ажиллагааны шинэ шийдлийг үргэлж эрэлхийлэн ажиллаж байна.

2001         Компанийг үүсгэн байгуулсан.

2002        Улсын хэмжээнд зохиогддог авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношилгоонд оролцож анхны ажлын гараагаа эхэлсэн.

2002        Анхны даатгалын бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргаж эхэлсэн.

2003        Хамгийн анхны хэрэглэгчдэд үйлчлэх салбараа нээсэн.     

2004        Дархан, Эрдэнэт хотуудад  салбараа байгуулсан.

2006        Хэнтий, Хөвсгөл, Сүхбаатар аймгуудад салбар байгуулсан.

2007        Олон улсын давхар даатгагч СВИС РЕ компанитай хамтран ажиллаж эхэлсэн.

2008        24 цагийн дуудлагын үйлчилгээг нэвтрүүлсэн.

2012        Давхар даатгалын ТРИТИ гэрээ байгуулж эхэлсэн.

2012        Банкны зуучлалын үйлчилгээг нэвтрүүлж эхэлсэн.

2013        Санхүүгийн үйлчилгээний цэгүүд байгуулсан.

2015        Quota share нөхцөлөөр давхар даатгалын гэрээ анх удаа байгуулсан.

2016        ERP системийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж эхэлсэн.

2018        Монголын даатгалын салбарт анх удаа хийгдсэн хам даатгалын ФАСИЛИТИ гэрээнд нэгдсэн, Монголд анх удаа Хүүхдийн даатгалын цогц бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлсэн

Онцгой баримтууд
+200
Даатгалын агент
21
Аймагт 24 салбар
22
тэрбум ₮
Нөхөн олговор олгосон

Хөрөнгийн даатгал:

 • Хөрөнгийн даатгал
 • Бараа материалын даатгал
 • Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 • Хүнд машин механизмын даатгал                                         
 • Тоног төхөөрөмжийн даатгал   
 • Ачаа тээврийн даатгал

Хариуцлагын даатгал:    

 • Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал  
 • Удирдах ажилтны хариуцлагын даатгал
 • Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал                  
 • Бүх төрлийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгал              
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хариуцлагын даатгал  

Бусад:          

 • Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
 • Гэнэтийн осол эмчилгээний даатгал                                
 • Эрүүл мэндийн даатгал              
 • Гэнэтийн ослын даатгал
 • Гадаадад зорчигчийн даатгал
 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал